Psychoterapeuci

Empatia

Empatia to umiejętność współodczuwania. Jest ona bardzo ważna w przypadku pracy z ludźmi. Szczególnie psycholodzy i psychoterapeuci powinni umieć zrozumieć swoich pacjentów. Ich rozterki często dla kolegów, a nawet rodziny są niezrozumiałe, a czasami nawet śmieszne. Stąd też często zdarza się, ze zaburzenia psychiczne nie są odpowiednio wcześnie zauważane, diagnozowane i leczone.
Continue reading

Cierpliwość i opanowanie

Cierpliwość to niezwykle ważna cecha każdego człowieka, a szczególnie terapeuty. O tym jak istotna jest umiejętność opanowania się podczas rozmowy niemal każdy może się przekonać obcując z niesłuchającymi dziećmi. Ile to razy rodzic powtarza nakazy lub zakazy, a dziecko wcale tego nie słyszy? W takich wypadkach niejednemu brak opanowania i cierpliwości i zaczyna krzyczeć na malca. To sytuacja, z którą mamy do czynienia na co dzień. Warto jednak wiedzieć, że częstokroć pacjenci psychoterapeutów i psychologów zachowują się podobnie do dzieci.
Continue reading

Psychoterapeuta – cechy charakteru

Spotykanie się z ludźmi mającymi bardzo różne problemy nie jest łatwe. Psychiatra, psycholog czy psychoterapeuta musi być bardzo odporny psychicznie i zrównoważony emocjonalnie, aby miał siłę wysłuchać i ocenić problemy pacjenta. Jest to bardzo ważne, ponieważ zbyt emocjonalne podchodzenie do trudności życiowych innych ludzi może prowadzić do zachwiania u lekarza czy terapeuty.
Continue reading