Osobowość psychoterapeuty

Truizmem jest stwierdzenie, że nadrzędną wartością psychoterapeuty powinno być dobro pacjenta. Wybierając zawód zapewne każdy z nas ma świadomość, w jakim obszarze spełni się najlepiej. Zatem jedni wybierają humanistyczne studia, a inni techniczne.

Zawód psychoterapeuty jest niezwykle trudny i wymagający nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także autentycznej chęci niesienia pomocy pacjentowi.

Z pewnością jest to praca wymagająca poświęcenia, nierzadko czasu prywatnego na rzecz pacjentów.

Choć osobowość rozwijana i kształtowana jest przez całe życie, to jednak pewne stałe cechy i predyspozycje powodują, że dana osoba (w tym wypadku psychoterapeuta) wchodzi w interakcje z innymi ludźmi w ten, a nie inny sposób. Zatem cechami i predyspozycjami pożądanymi u psychoterapeuty są: wrażliwość, pokora, cierpliwość, konsekwencja, umiejętność zachowania dystansu, wyobraźnia.

Psycholog i psychoterapeuta stale muszą podnosić swoje kwalifikacje, poświęcać czas na aktualności ze świata nauki – stale się rozwijać. A wszystko po to, aby móc jak najlepiej pomóc swoim pacjentom.

To także zawód, który wymaga dużej odpowiedzialności.