Kompetencje psychoterapeuty

Każdy psychoterapeuta bez wyjątku, aby prowadzić psychoterapię musi mieć odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Co to oznacza w praktyce?

Ni mniej ni więcej to, że przyszły psychoterapeuta musi najpierw ukończyć studia magisterskie np. humanistyczne lub medyczne.

Po ukończenia studiów przyszłego psychoterapeutę czekają odpowiednie szkolenia, które prowadzone są przez ośrodki szkoleniowe. Te z kolei muszą posiadać akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Droga do zostania psychoterapeutą nie jest łatwa, i nic dziwnego, to bardzo odpowiedzialna praca. Obok kształcenia teoretycznego należy także odbyć staż oraz 2 –3 lata praktyki. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego oraz stażu i praktyk uzyskuje się certyfikat psychoterapeuty, który jest dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że czas jaki należy poświęcić na szkolenia to w Polsce minimum 4 lata. A w praktyce oznacza to około 8 lat.

 

Nie należy jednak zapominać o tym, że psychoterapeuta musi się szkolić i rozwijać całe życie. W ramach rozwoju może uczestniczyć w konferencjach, poddać się własnej psychoterapii oraz superwizji, prowadzić szkolenia, a także publikować artykuły naukowe.